اذان صبح 04:51
طلوع آفتاب 06:18
اذان ظهر 12:56
غروب آفتاب 19:33
اذان مغرب 19:50
نیمه شب 00:16

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
هیچ نتیجه ای وجود ندارد